Faciliteter

I Ribe Bueskyttelaug råder vi overforskellige faciliteter. Herunder får du en kort gennemgang af disse.

 

Indendørsfaciliteter

Af indendørsfaciliteter råder vi over 2 forskellige baner.

En bane med en totalafstand på 18m

 

En lidt mindre bane for børn og nybegyndere

 

Ligeledes råder vi over et lille bueværksted, hvor det er muligt at foretage mindre justeringer og reparationer

 

Udendørsfaciliteter

Der er i Ribe Bueskyttelaug, ligeledes mulighed for at kunne skyde udendørs.

Også her er baner med forskellige længder, hvilket kan ses påoversigtskortet herunder.

 

De lange baner

 

De korte baner